המסלול הישיר לדוקטוראט לבוגרי תואר ראשון

 

תלמידים מצטיינים בתואר ראשון יכולים להתקבל ללימודי דוקטוראט מיד עם סיום התואר הראשון.
המסלול מיועד למספר מצומצם של תלמידים, הקבלה היא על פי נתוני תואר ראשון וראיון קבלה. תלמידים שהתקבלו לתכנית יזכו למלגה אישית מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים.
משך הלימודים בתכנית עד חמש שנים. תלמידי התכנית יכולים לבחור לבצע את עבודת הדוקטוראט שלהם בכל אחת ממחלקות הפקולטה, בהתאם לתחומי העניין שלהם.

 

רשאי לפנות לוועדה בבקשה להתקבל למסלול זה:

 • תלמיד יוכל להגיש מועמדות לקבלה למסלול אם ממוצע ציוניו במהלך התואר הראשון עומד על 90 ומעלה. יכולים להגיש בקשה סטודנטים בשנה ג' או מי שסיים את לימודי התואר הראשון.
 • תלמיד שעומד בקריטריון הקבלה יוזמן לראיון קבלה.
 • וועדת הקבלה תדרג את המועמדים ומספר המתקבלים יקבע על פי הדירוג ומספר המקומות הפנויים.       

 

תכנית הלימודים:

 • בשנה הראשונה יהיו התלמידים באחריות המדרשה לתארים מתקדמים, יבצעו שתיים או שלוש רוטציות במעבדות שונות ויידרשו להשלים קורסים בהיקף של 20 ש"ס בממוצע של 90 לפחות.
 • 2 מבין הקורסים יהיו חייבים להיות מסל קורסי חובת הבחירה של המדרשה.
 • לאחר שנה, יגיש התלמיד דו"ח מקיף על הישגיו באחת המעבדות בהן עבד ויעבור בחינת כשירות.
 • לאחר בחינת הכשירות והשלמת מכסת הקורסים בציון 90 לפחות יעבור התלמיד לאחריות המחלקה בה ימשיך לבצע את עבודת המחקר.
 • בתום שנה מבחינת הכשירות והמעבר למחלקה, יהיה על התלמיד להגיש תכנית מחקר לאישור הועדה המלווה.
 • לאחר אישור תכנית המחקר יחולו על התלמיד כל החובות המוטלות על תלמיד המסלול הרגיל לתואר דוקטור.
 • מומלץ שתלמידים אלו יעסקו גם בהוראה.
 • לתלמידים בתכנית זו תוענק מלגה אישית מוגדלת מהמדרשה.
 • תלמידים שלא יעמדו בהצלחה בדרישות המסלול יוכלו להשלים את לימודיהם לתואר שני, כולל הגשת תיזה, עד תום השנה השנייה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive