Message Board - הודעות לסטודנטים

עידכונים לסמסטר א' תשע"ט

 

 

לתלמידי הפקולטה:
בשל השביתה הוחלט על הארכת תקופת השינויים במערכת עד יום א' 4/11
 

 

כימיה כללית – התרגילים יתחילו בשבוע השני

 

גנטיקה – התרגילים יתחילו בשבוע השני

 

ביוכימיה – התרגילים יתחילו בשבוע השני

 

גנטיקה מעבדה – הקורס יתחיל בשבוע השלישי

 

נוירוביולוגיה – התרגיל של יום ראשון יתחיל בשבוע השני , התרגיל ביום ד' יתקיים כרגיל

 

ביולוגיה מולקולרית – מעבדה – הקורס יתקיים באמצע הסמסטר

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

לתלמידי שנה א' – קורסי בחירה

 

תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים אלו מתבקשים להגיע למזכירות הפקולטה החל מיום א' 14/10/18 ועד יום ג' 16/10/18 (כולל)

 

בקורסים בהם מספר התלמידים מוגבל תעשה בחירה אקראית , הודעה נוספת בנושא תפורסם בהמשך .

 

 

להלן רשימת קורסי הבחירה :

 

 0455.1620 – הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים

יום  ב'  10-12  בגן הבוטני  מוגבל ל- 30 תלמידים , הסיור הראשון יתקיים

 ביום ב'  22/10

           

0455.3835   - קוגניציה בבעלי חיים   יום ד'  18-20    ב-  02 שרמן

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

לתלמידי שנה א' ,

מצ"ב בזאת טופס פטור ממתמטיקה על בסיס קורס ההכנה שנערך בקיץ 2018

את הטפסים יש להעביר לרביד גבריאל – במזכירות הפקולטה

בשבועיים הראשונים של הסמסטר 

 

-------------------------------------------------------------------------------

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive