קורסים עודפים

 ניתן להעביר קורסים למסגרת עודפת אך ורק בשנה האחרונה ללימודים.

לא ניתן להחזיר קורסים עודפים למסגרת רגילה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive