רשימות קורסים

 1. קורסי שנה א' - במסלול המורחב  
  סמסטר א
  סמסטר ב

   
 2. קורסי חובה שנים ב' וג' - במסלול המורחב  
  סמסטר א
  סמסטר ב

   
 3. קורסי בחירה שנה א'  
  סמסטר א 
  סמסטר ב 

   
 4. קורסי בחירה שנים ב' וג'
  סמסטר א
  סמסטר ב

   
 5. א. קורסים בשפה האנגלית - קורסי מדרשה וקורסי בחירה מתואר ראשון
  ב. קורסי אוריינות מדעית אשר יינתנו בשפה האנגלית: 0455.2776.07/0455.2776.09
  ג. קורסי המדרשה בבית הספר לרפואה - יש לעיין בידיעון בית הספר לרפואה. 


   
 6. קורסים של המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801