גנטיקה של אוכלוסיות והתאוריה האבולוציונית (0411.3061)

שם הקורס באנגלית: Population Genetics and the Theory of Evolution

 

מרצה הקורס: ד"ר הדני לילך

 

ימים ושעות הקורס

סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0411.3061.01 ב ג 10:00 12:00 שרמן 105

 

סילבוס:
 
הקורס יציג מודלים חישוביים בגנטיקה של אוכלוסיות – בנייתם ויישומם לשאלות מרכזיות בתאוריה האבולוציונית.
הקורס יכלול:
מבוא - רכיבים בסיסיים של מודל; שווי משקל ויציבות
צורות שונות של ברירה טבעית – ברירת חיוניות, ברירה מינית, ברירה גמטית
מודלים של מוטציה
רקומבינציה וLinkage Disequilibrium 
אפיסטזיס ונופי כשירות מורכבים
סחיפה גנטית
מבנה אוכלוסיה ורביה שאינה מקרית
תורת המשחקים האבולוציונית
מודלים לאבולוציה של שיתוף פעולה
גנטיקה של אוכלוסיות צמחים לעומת בעלי חיים 
ברירה בכמה רמות – הגן, הפרט, הקבוצה והאוכלוסיה; קונפליקטים בין הרמות
האבולוציה של המערכת הגנטית
האבולוציה של קצבי מוטציה
היתרון האבולוציוני של רביה מינית ורקומבינציה
 
 
דרישות קדם: אין
 
נוכחות חובה
 
הרכב ציון: 
בחינה מסכמת – 80%, תרגיל – 20%
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive