מסלול הלימודים בביולוגיה תיאורטית ומתמטית

  • כללי
  • קבלה למסלול
  • תכנית הלימודים
  • מנחים
תכנית הלימודים

סך שעות הלימוד לתואר: 30 ש"ס – עם עבודת גמר

 

תכנית הלימודים בכל מסלול מורכבת כדלהלן:

 

קורסי חובה פקולטטיים - 6 ש"ס.

קורס בטיחות (בשנה הראשונה ללימודים) – ללא קרדיט.

סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.

סמינר לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון של המחלקה / בית ספר בו הוא מבצע את עבודת המחקר  (2 ש"ס כל שנה). הועדה המחלקתית / בית ספרית יכולה לאשר פטור חלקי מסמינר זה על בסיס השתתפות בסמינר המסלול.

6.2 קורסי חובה במסלול

6.2.1 סמינר מסלול
כל התלמידים במסלול ישתתפו בסמינר המסלול, 1 ש"ס בכל שנה (2 ש"ס סה"כ).

מס' הקורס שם הקורס תואר ש"ס
0400.4204 נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתימטית 2 1

 

6.2.2 שלושה מהקורסים הבאים:

הסטודנטים במסלול ילמדו שלושה קורסים מהרשימה הבאה, כולל לפחות אחד מ"קורסי היסוד" המסומנים ב**

מס' הקורס שם הקורס תואר ש"ס
0431.3086 **אקולוגיה של חברות 2 2
0421.3815 **מידול של מערכות ביולוגיות - לא יינתן בתש"פ 2 3
0455.3061 גנטיקה של אוכלוסיות והתורה האבולוציונית  1 2
0455.3348 אבולוציה מולקולארית 1 4
0455.3072 גנטיקה בעידן הרפואה האישית 1 3
0455.3237 ניבוי מבנה ופעילות של חלבונים - לא יינתן בתש"פ 1 3
0455.3439 מבוא לביולוגיה מבנית - לא יינתן בתש"פ 1 3
0455.3466 ביולוגיה של מערכות - לא יינתן בתש"פ 1 2
0368.2160 אלגוריתמים 1 4
0368.3102 גנומיקה חישובית 1 5
0368.3105 ביולוגיה מבנית חישובית 1 4
0368.3235 מבוא ללמידה חישובית 1 3
0368.4488 למידה עמוקה 1 3
0365.2101 חישוב סטטיסטי 1 4
0365.1101 מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים 1 4
0365.1813 מבוא לסטטיסטיקה 1 5
0365.2111 מבוא לתהליכים סטוכסטים 1 3
0365.2112 תכנון ניסויים וניתוח שונות 1 4
0365.2301 סטטיסטיקה למדעי המחשב 1 3
0365.2816 הסתברות לדו-חוגי 1 4
0365.3118 משחקים לא שיתופיים 1 3
0365.3247 רגרסיה 1 3
0365.3308 משחקים שיתופיים 1 3
0111.2701 עדות המאובנים לאבולוצית האדם 1 2
0365.2103 תיאוריה סטטיסטית 1 5
0421.3380 שיטות בביולוגיה מבנית 2 3
0431.3380 אקולוגיה התנהגותית - לא יינתן בתש"פ 2 3
0413.3128 אקולוגיה מרחבית: תיאוריות וכלים 2 2
0452.3123 כלים בביואינפורמטיקה 2 2
0431.3833 אקולוגיה אבולוציונית - לא יינתן בתש"פ 2 3
0453.3394 מה Dna - לאוכלוסיה 2 3
0368.4016 זיהוי תבניות 2 3
0365.4150 אלגוריתמים מקורבים באופט' קומבינטורית 2 3
0368.4222 ניתוח אלגוריתמים 2 3
0368.4483 תורת המשחקים האלגוריתמית 2 3
0365.4004 מודלים ליניאריים 2 3
0365.4032 ניתוח הישרדות 2 3
0365.4142 אינפורמציה, הסתברות ומשחקים 2 3
0365.4212 הסתברות מתקדמת 2 3
0365.4078 סטטיסטיקה לעידן ה Big Data 2 3
0365.4071 מחקרים תצפיתיים 2 3
0365.4063 למידה סטטיסטית 2 3
0453.4115 עקרון ה hologenome: תפקיד ה- microbiota בהתאמה והאבולוציה 2 1
0453.4105 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה 2 2
0365.4565 נושאים בגנטיקה סטטיסטית 2 3
0103.0032 תורת ההחלטות 2 2
0114.6592 אופקים חדשים בתהליכי עיבוד רנ"א 2 2
0114.6573 ביואינפורמטיקה בעידן ה Omics 2 2
0431.4616 מאקרואקולוגיה - לא יינתן בתש"פ 2 2
0659.5415 חשיבה ביולוגית 2 2

 

 

6.2.2 קורס אחד מהקורסים הבאים (אלא אם כן הקורס נלקח בעבר):

 

6.2.3 קורס אחד מהקורסים הבאים (אלא אם כן הקורס נלקח בעבר):

 

השלמה ל- 30 שעות של קורסים מתקדמים בביולוגיה או מפקולטות אחרות בהתאם למחקר של הסטודנט. יש לוודא שלפחות 9 ש"ס בסך הכל שייכות לקורסי המדרשה בפקולטה למדעי החיים. קורסים מפקולטות אחרות שאינן ביולוגיה, מדעים מדויקים, הנדסה או רפואה מוגבלים ל- 4 שעות.

בהתאם להנחיות האוניברסיטה יידרשו הסטודנטים לבחור את הקורסים כך שלפחות 75% מ- 30 השעות יהיו קורסים ברמה של תואר שני. תוכנית הלימודים של כל סטודנט תיקבע באישור המנחה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive