מסלול הלימודים בזואולוגיה

  • כללי
  • תכנית הלימודים

היקף הלימודים לתואר שני – 30 ש"ס

קורסים המהווים דרישות קדם במסלול

תלמידים שלא לקחו קורסים אלה (או מקבילים להם) במסגרת התואר הראשון יידרשו לקחת אותם בשנה הראשונה של לימודי המוסמך.

קורסי חובה פקולטטיים - 6 ש"ס.

קורס בטיחות (בשנה הראשונה ללימודים) – ללא קרדיט.

סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.

סמינריון מחלקתי לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון בית הספר בו הוא מבצע את עבודת המחקר או בסמינר המסלול – (באישור הוועדה המחלקתית) – 2 ש"ס כל שנה.

 

במסלול לזואולוגיה חובה ללמוד את הקורסים הבאים:

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0431.4621 מיומנויות מחקר 2 ש"ס
0431.4603 ביוסטטיסטיקה 4 ש"ס

סל קורסי חובת-בחירה פאוניסטיים

3 מתוך 4 קורסים - לפחות קורס אחד מכל קטגוריה (אם לא נלקחו כבר במסגרת התואר הראשון):

קטגוריה א'

קטגוריה ב'

 

תלמיד שלא לקח אף אחד מהקורסים בסל זה במסגרת התואר הראשון יצטרך לקחת אחד מהשלושה כקורס השלמה (ללא קרדיט).

 

סל קורסי מדרשה – לפחות אחד מהקורסים:

 

שאר הקורסים (עד לסך של 30 יחידות הנדרשות בתואר) יילקחו מבין קורסי המדרשה או קורסי התואר הראשון.

 

את הקורסים הבינאוניברסיטאיים המתקיימים במעבדה הימית באילת ניתן לראות באתר המעבדה הימית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive