בעלי תפקידים בפקולטה

פרופ' אמיר איילייו"ר הוועדה לענייני הוראה  
פרופ' טל פופקו, יו"ר המדרשה לתארים מתקדמים

פרופ' מרסלו שטרנברג, יו"ר וועדת הוראה לתארים מתקדמים

פרופ' יואל הירש – יו"ר וועדת דוקטורנטים

פרופ' ערן בכרך – יו"ר וועדת קוריקולום

פרופ' טל דביר – יו"ר וועדת הוראה לענייני תלמידים

פרופ' גואידו ססה – יו"ר וועדת קבלה לתואר ראשון

ראשי מחלקות
פרופ' עבדאלסלאם עאזם, המחלקה לביוכימיה ולביולוגיה מולקולרית
 
פרופ' נגה קרונפלד שור, המחלקה לזואולוגיה
פרופ' עדית בן ברוך, המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה
פרופ' שאול ילובסקי, המחלקה לביולוגיה מולקולרית ולאקולוגיה של צמחים
פרופ' גיל סגל, המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה

פרופ' רונית פנקס קרמרסקי, המחלקה לנוירוביולוגיה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive