הודעה לתלמידים המעוניינים בלימודי תואר שני בפקולטה למדעי החיים

מלגה

סטודנטים לומדים

מלגה מוגדלת תוענק בתשע"ח לתלמידי שנה א' לתואר שני בביה"ס לביולוגיה מולקולרית של התא וביוטכנולוגיה (המורכב מהמחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה ומהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה).

גובה המלגה יהיה 160% מלגה, לעומת 125% כנהוג עד כה.

 

את נושאי המחקר של חוקרי בית הספר ניתן למצוא בכתובות:

המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה –

/microbio_and_biotech/?tab=3

 

המחלקה לחקר התא והאימונולוגיה –

/cell_research_immunology/?tab=2

 

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive