• ראשי
 • הרישום לקורסים (בשיטת הבידינג)

  הרישום לקורסים ייעשה בשיטת ה"בידינג". השיטה היא שיטת המכרז [Bidding].

  • כל תלמיד יקליד באופן עצמאי למערכת ממוחשבת את הקורסים שילמד.
  • המערכת הממוחשבת תשבץ את העדפותיו של התלמיד לקורסים בשיטת "המכירה הפומבית" [Bidding].  
  • הרישום לקורסים הוא שנתי.

   

  הרישום לקורסים ייעשה באחת מהדרכים הבאות:

  • במעבדת המחשבים בפקולטה - באולם הכניסה, בניין שרמן.
  • באמצעות האינטרנט - במחשבים פרטיים או במעבדות.

   

  תלמידי תואר שלישי יירשמו  במזכירות המדרשה בשיטה הישנה [מילוי טופס].

   

  • בשבוע השלישי של הסמסטר ניתן יהיה לעדכן את תכנית הלימודים - הרישום לקורסים.
  • קורס שלא בוטל במועד ייחשב כ"נכשל מנהלי". לגבי קורסים מרוכזים, ניתן  להודיע על ביטול לכל המאוחר יומיים לאחר תחילת הקורס. תלמיד אשר ישתתף בקורס שלא אושר לו, לא ייחשב לו הקורס במניין השעות לתואר השני.
  • רשומות הקורסים שיתקבלו לאחר הזנת הנתונים למחשב, לאחר שבוע השינויים, תהיינה רשומות סופיות ותשמשנה כרשימות "זכאים להיבחן" בסוף הסמסטר.
  • הסברים נוספים לגבי שיטת הרישום הנ"ל יישלחו לתלמידים ויינתנו ביום הייעוץ של כל מחלקה לפני מועד הרישום.
  • ערעורים על החלטות ועדת המסלול יובאו בפני ועדת המדרשה.

   

  אתר הבידינג>>

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive