ועדת הוראה פקולטטית

עדת ההוראה דנה בכל בקשות התלמידים:  מועדים מיוחדים למבחנים, ביטולי קורסים מעבר לתקופת השינויים, הפסקה וחידוש לימודים, דחיית קורסי חובה לשנת הלימודים העוקבת, פטורים מקורסים שונים, בקשות להארכת לימודים וכו'.

כמו כן, הוועדה דנה בקבלת תלמידים לשנים מתקדמות (על בסיס השכלה במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל).

 

את הבקשות יש להגיש למזכירות תלמידים בפקולטה, בכתב, ע"ג הטופס הרלבנטי.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive